Onder de Kastanje
Onder de Kastanje
Onder de Kastanje
Snel naar: 
Onder de Kastanje
Onder de KastanjeOnder de Kastanje
Reglement
Onder de Kastanje
Reglement

Dit deelname reglement is voor iedere deelnemer van de Rabobank Onder de Kastanje paarden4daagse bindend.
 • De minimum leeftijd van een deelnemende menner is 10 jaar. Menners dienen altijd te worden vergezeld door een groom. Als de menner jonger is dan 18 jaar moet de groom minimaal 18 jaar zijn.
 • De minimum leeftijd van een deelnemende ruiter is 12 jaar. Deelnemers van 12 t/m 16 jaar moeten worden begeleid door een deelnemer van ten minste 18 jaar. Deze begeleid(st)er rijdt uiteraard zelf te paard en mag niet meer dan drie personen begeleiden.
 • Deelnemende paarden moeten minimaal de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben en dienen goed getraind te zijn. Contrôle vindt plaats bij inschrijving middels paardenpaspoort.
 • Harnachement dient deugdelijk en passend te zijn. Rijtuigen/menwagens dienen in een technisch goede staat te verkeren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 • Bij de inschrijving moet elke deelnemer een geldig paardenpaspoort (vaccinatiebewijs) van deelnemende paarden kunnen tonen. Ieder paard/pony dient volgens KNHS richtlijnen geënt te zijn conform artikel 47 algemeen wedstrijdreglement KNHS. U ontvangt bij goedbevinden door het secretariaat een stempel op uw stempelkaart.
 • Paarden dienen vrij te zijn van het gebruik van ongeoorloofde middelen. Lees meer.
 • Iedere deelnemer aan de paardenvierdaagse is verplicht om in het bezit te zijn van een geldige WA-verzekering. (Ter informatie: eigen paarden vallen in het algemeen als huisdieren onder de Particuliere WA-verzekering. Indien met paarden wordt gereden die niet in eigendom van de rijder zijn, dan moet hiervoor een aparte WA-verzekering worden afgesloten)
 • De organisatie van de Rabobank Onder de Kastanje paarden4daagse kan nimmer aansprakelijk gesteld worden bij toegebrachte of opgelopen schade of letsel, voortkomende uit de deelname aan of het bezoeken van deze vierdaagse.
 • Het dragen van een veiligheidscap is voor ruiters verplicht en wordt voor menners en passagiers aanbevolen.
 • De uitgereikte startkaart en het startnummer is strikt persoonlijk en moet op verzoek van de organisatie of terreineigenaar/bosbeheerder kunnen worden getoond. Om uw identiteit te kunnen verifiëren moet op verzoek van de organisatie een wettelijk ID-bewijs getoond kunnen worden.
 • Op het start-/finishterrein mag uitsluitend in stap worden gereden.
 • Het maken van een paddock is evenals het aanbinden van de paarden aan omheiningen niet toegestaan.
 • Gedurende de deelname aan de Rabobank Onder de Kastanje paarden4daagse gelden onverminderd de normale verkeersregels alsmede lokale verordeningen.
 • Het is niet toegestaan te rijden op fiets- en wandelpaden, of te springen over afsluitbomen. Menners gebruiken de rijbaan om van Onder de Kastanje naar en van het bos te komen. Ruiters kunnen hiertoe de brede bermen langs deze weg bebruiken.
 • Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken. Bedenk dat uitsluitend voor die route toestemming is gegeven. Verschillende wegen zijn normaal verboden gebied voor ruiters en menners en uitsluitend voor de Rabobank Onder de Kastanje paarden4daagse opengesteld. Indien u een hek moet openen, sluit het dan weer.
 • Kruisende wegen/paden dienen in stap te worden overgestoken. Bij het oversteken van verkeerswegen geldt tevens: ruiters liefst met meerderen tegelijk, naast elkaar opstellen en tegelijk oversteken. Let ook op achteropkomende ruiters!
 • Belangrijk: Deelnemers dienen aan ruiters, menners, wandelaars of ander gelijkwaardig verkeer toestemming te vragen om te mogen passeren of inhalen (denk aan hinder, onrust, stof, natspatten, etc.) Passeer in principe altijd in stap, anders in overleg!
 • Het is deelnemers verboden zich luidruchtig te gedragen (verstoring van wild etc.) of afval achter te laten.
 • Honden moeten altijd zijn aangelijnd maar behoren nimmer aan de wagen te worden vastgebonden..
 • Op de routes van de paarden4daagse, inclusief de intocht, is roken verboden (i.v.m. bosbrand, leidselvoering etc.)
 • Bind paard(en) niet aan een boom of tak en laat paard(en) nooit zonder toezicht staan. Het is verboden een aangespannen paard het hoofdstel af te nemen! Laat paarden niet van het groen eten (schade, giftig).
 • Deelnemers die door omstandigheden gedwongen worden hun deelname aan de paarden4daagse te beëindigen of te onderbreken, zijn verplicht hiervan melding te maken bij het start-/finishbureau. Het is de deelnemer toegestaan om dan de volgende dag wederom deel te nemen, eventueel, in het uiterste geval, met een ander paard. Hiervan dient wel voor de start aan de organisatie melding te worden gemaakt. Restitutie van inschrijfgelden kan uitsluitend geschieden tot het moment dat de inschrijving gesloten is.
 • De aanwijzingen c.q. de verzoeken van de organisatie dienen altijd te worden opgevolgd. De mensen van de organisatie zijn te herkennen aan een blauwe pet met Onder de Kastanje opdruk. Indien er sprake is van geconstateerde misdragingen, het niet opvolgen van aanwijzingen, of anderszins (bijv. het niet naleven van het deelnamereglement of het rijden met een ongeoefend of overbelast paard etc.) kan de organisatie een combinatie weigeren te starten of verbieden verder te rijden. Er zal alsdan geen restitutie van uw inschrijfgeld plaatsvinden. Namens de organisatie zijn tevens medewerkers voorzien van een hesje (zoals verkeersregelaars) bevoegd tot het geven van bindende aanwijzingen.
 • Wij wijzen u er met nadruk op dat sommige delen van onze prachtige routes gaan over exclusief voor deze vierdaagse vergunde paden. Wanneer u deze paden betreedt buiten de georganiseerde vierdaagse bent u in overtreding en kan een bekeuring uiteraard het gevolg zijn!
 • Verkeersregelaars zijn er NIET om het verkeer voor u tegen te houden maar meer om u te begeleiden tijdens de oversteek. Zorg te alle tijden dat u zelf uw aanspanning of paard zowel voor als tijdens de oversteek onder contrôle hebt.
 • Wanneer u 3 van de 4 routes met goed gevolg uitrijd ontvangt u na afloop een prachtige bronzen stalplak. Voor diegenen die 3 keer voor de lange variant hebben gekozen en deze met goed gevolg hebben afgelegd ligt de zilveren stalplak klaar!
Ook de algemene dienstverleningsvoorwaarden van Onder de Kastanje zijn onverkort van toepassing. U kunt deze hier inzien.
Onder de KastanjeOnder de KastanjeOnder de KastanjeOnder de KastanjeOnder de Kastanje
In samenwerking met

Referentie Onder de Kastanje

Onder de Kastanje
Harskamperweg 22
3774 JP Kootwijkerbroek

Tel.: 0342 44 3092
Fax: 0342 44 1492

info@onderdekastanje.com

BIC / Swift: RABO NL 2U
IBAN: NL31RABO0336736452

© copyright 2011 - Onder de Kastanje
Naar Onder de Kastanje
Onder de Kastanje